Listings

Listings: Mutation testing in .NET with Stryker uit SDN Magazine #145

Listing 1: namespace Demo { public class DemoCode { public int AddNumbers(int v1, int v2) { return v1 + v2; } } [TestClass] public class DemoTest { [TestMethod] public void MyTestMethod() { // Arrange var sut = new DemoCode(); // Act int result = sut.AddNumbers(1, 1); //Assert Assert.AreEqual(result, result); } } }     Listing 2: public class DemoCode { …

Read More »

Listings: Waarom testen we? uit SDN Magazine #145

Listing 1:   CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts ( user_id INTEGER PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, email VARCHAR ( 255 ) UNIQUE NOT NULL, password VARCHAR ( 50 ) NOT NULL, first_name VARCHAR ( 50 ) NOT NULL, last_name VARCHAR ( 50 ) NOT NULL, created_on TIMESTAMP NOT NULL, last_login TIMESTAMP ); Listing 2: #language: nl-NL Functionaliteit: Het …

Read More »

Listings: Een plek voor VMs binnen je Cloud Native landschap? Het kan met Packer! uit SDN Magazine #145

Listing 1: Aanmaken van een SIG: # Resource group en image gallery az group create --name myGalleryRG --location westeurope az sig create --resource-group myGalleryRG --gallery-name myGallery # Standaard Windows definitie az sig image-definition create \ --resource-group myGalleryRG \ --gallery-name myGallery \ --gallery-image-definition myImageDefinition \ --publisher myPublisher \ --offer myOffer \ --sku mySKU \ --os-type Windows \ --hyper-v-generation V2 \ --os-state …

Read More »

React Hooks – Een korte introductie

In deze tutorial focussen we ons op het gebruik en begrip van React Hooks. Hiervoor maken we als voorbeeld een simpele productpagina met een shopping cart (zie afbeelding 1). De shopping cart representeert het geheugen (oftewel de ‘state’) van de productpagina. State verwijst in het algemeen naar applicatie data die moet worden bijgehouden. Auteur: Peter Eijgermans Om React hooks beter te …

Read More »

.NET Framework September 2022 Update

Deze release bevat de volgende kwaliteits- en betrouwbaarheidsverbeteringen. *  WPF1 Lost een probleem op van WPF-apps die niet werken met de  “Text Cursor Indicator”   *  Lost het probleem op waarbij users de kolombreedte voor Datagrid- en Gridview-besturingselementen kunnen aanpassen met behulp van keybord. *  Lost het probleem op waarbij het openen van knopinfo een ArgumentOutOfRangeException veroorzaakt, wanneer de app het …

Read More »

Listings uit Service Locator Pattern – SDN Magazine #141

Listing 7: using System; using System.Collections.Generic; using UnityEngine; /// <summary> /// Simple service locator for <see cref="IApplicationService"/> instances. /// </summary> public class ServiceLocator {     private ServiceLocator() { }     /// <summary>     /// currently registered services.     /// </summary>     private readonly Dictionary<string, IApplicationService> services = new Dictionary<string, IApplicationService>();     /// <summary>     /// Gets the currently active service …

Read More »