Over SDN

SDN, Software Development Network, is het platform in Nederland voor IT developers, architecten en experts actief binnen het Microsoft & .Net ecosysteem.

Het doel van de stichting is:

  1. In het algemeen, het behartigen van de belangen van Microsoft ontwikkelaars van op Microsoft .NET standaarden gebaseerde software.
  2. Het onder de leden verspreiden van kennis over Cloud en Microsoft .NET.
  3. Het stimuleren van de toepassing van Cloud en Microsoft .NET in professionele omgeving (bedrijven, organisaties, overheid) en onderwijs.
  4. Het samenbrengen van professionele ontwikkelaars van software gebaseerd op Microsoft.NET technologie, zowel nationaal als internationaal.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Het met regelmaat organiseren van onafhankelijke technische conferenties voor leden, waarbij ook leveranciers en gelieerde groepen zich kunnen presenteren.
  2. Het stimuleren, initiëren en organiseren van themabijeenkomsten en andere ontmoetingen.
  3. Leden informeren via het SDN Magazine en de website (www.sdn.nl).
  4. Contacten te onderhouden met andere nationale en internationale organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
  5. Het opbouwen en onderhouden van contacten met leveranciers van Microsoft .NET software, kennis en/of kunde, die geacht worden voor haar leden van belang te zijn.