Uitgangspunten voor SDN partnermailings

Als SDN willen we onze leden informeren over relevante events die onze business partners organiseren. Hierbij faciliteert de SDN door aan business partners de mogelijkheid te bieden om per jaar maximaal 2 mails via de SDN mailinglist te versturen.

Om een mail via de SDN mailinglist te kunnen versturen gelden een aantal voorwaarden:

 • Versturen van mails is voorbehouden aan SDN business partners
 • De mailings moeten informerend en relevant zijn en actueel voor developers die werken in het Microsoft en .NET-ecosysteem.
 • Onderwerpen van mailings moeten voldoen aan de volgende criteria:
  • Actueel voor developers in het Microsoft en .NET ecosystem
  • Directe link met Microsoft en .NET-technologie, OF een link met andere technologie die Microsoft en .NET-developers geregeld toepassen
  • Om transparanter te maken welke onderwerpen we vanuit de SDN als relevant zien, publiceert de SDN een whitelist en blacklist van onderwerpen op sdn.nl. Zie onderaan deze pagina.
 • Wanneer een onderwerp nog niet vermeld staat en in geval van twijfel, beslist het SDN-bestuur.
 • Mailings met een wervend karakter zijn niet toegestaan.
 • Mailings voor commerciële events als conferenties en trainingen zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn events waar duidelijk kosten aan zijn verbonden voor de organisator die tegen een laag, kostendekkend bedrag worden aangeboden (maximaal E 150,-). Bij twijfel beslist het SDN bestuur.
 • Mailings moeten tijdig (minimaal een week van tevoren) aangevraagd worden zodat beoordeling door SDN bestuur op inhoud kan plaatsvinden.
 • Wanneer het SDN bestuur akkoord is met de inhoud van de mail, stuurt de SDN een proefmailing aan de business partner. Die is zelf verantwoordelijk voor tijdig accorderen van de mail op inhoud en opmaak.
 • De SDN behoudt zich het recht voor om mailings te sturen over haar eigen events. Daarbij is het wel van belang dat er een directe link met Microsoft en .NET is.