.NET Framework September 2022 Update

Deze release bevat de volgende kwaliteits- en betrouwbaarheidsverbeteringen.
*  WPF1 Lost een probleem op van WPF-apps die niet werken met de  “Text Cursor Indicator”  
*  Lost het probleem op waarbij users de kolombreedte voor Datagrid- en Gridview-besturingselementen kunnen aanpassen met behulp van keybord.
*  Lost het probleem op waarbij het openen van knopinfo een ArgumentOutOfRangeException veroorzaakt, wanneer de app het drijvende-kommastuurwoord heeft gewijzigd.
*  Lost het probleem op waarbij het aanroepen van een ‘synchronisation Wait’ op de UI-thread kan leiden tot een render-thread-fout als gevolg van onverwachte re-entrancy.
*  Lost problemen op die zich voordoen in TreeView (of ListBox/DataGrid met groepering ingeschakeld) bij het wijzigen van de onderliggende collection(s) terwijl ook TreeView-nodes  worden samengevouwen of uitgebreid. Scrollacties, vooral “korte” acties zoals LineUp of MouseWheelUp, kunnen slechte   resultaten opleveren: vastlopen, crashes, onverwacht scrollen, gaten in het scherm, enz.
*  Lost het probleem op waarbij DWM-failures ertoe kunnen leiden dat de renderthread van WPF faalt. Een app kan ervoor kiezen om alle DwmFlush-fouten te negeren door een regkey in te stellen in HKCU\Software\Microsoft\Avalon.Graphics\IgnoreDwmFlushErrors of   
* HKLM\Software\Microsoft\Avalon.Graphics\IgnoreDwmFlushErrors waarvan de naam het volledige pad is naar de naam .exe die zich wil aanmelden en waarvan de DWORD-waarde 1 is.
Winforms
* Stelt de Narrator in staat om zich te concentreren op System.Windows.Forms.DataGridView-system, zelfs als het leeg is.
* Verbeterde toetsenbordnavigatie in ToolStrip ComboBox- en TextBox-items.
* Verbeterd kleurcontrast in de linkcellen van het System.Windows.Forms.DataGridView-besturingselement.
Workflow
Lost het  probleem op wanneer users interactie hebben met de Workflow Designer, ze kunnen onjuist uitgeschakelde contextmenu-items tegenkomen wanneer ze met de rechtermuisknop op een variabele in de lijst met componentvariabelen klikken.
.NET-runtime
Aangepaste GC Heap Hard Limit-configuratie, evenals processorinterpretatie voor .NET Framework-containerscenario’s. Verbeterde betrouwbaarheid van beheerde foutopsporing op arm64
Verbeterde beveiliging van code geïdentificeerd door interne compliance-scans.
Verbeterde deterministische uitvoermogelijkheden in ilasm.exe.
Networking
Lost een probleem op waarbij SSL-onderhandeling voor onbepaalde tijd kan vastlopen wanneer clientcertificaten worden gebruikt wanneer over TLS 1.3 wordt onderhandeld. Voordat de wijzigingsheronderhandeling (PostHandshakeAuthentiction) zou mislukken en SslStream of HttpWebRequest een time-out zou waarnemen. Mogelijke oplossing is het uitschakelen van TLS 1.3 via Switch.System.Net.DontEnableTls13 AppContext of via OS-register.
1 Windows Presentatie Foundation (WPF)
Bekende problemen:
In  preview-release van september 2022 wordt benoemd een Windows Server Update Services IT-beheerders die gebruikmaken van Windows Server Update Services (WSUS) kunnen opmerken dat deze updates worden vermeld bij de updates die beschikbaar zijn via WSUS.
Deze vermelding is een fout. Preview-updates zijn over het algemeen alleen beschikbaar voor handmatige import via de Microsoft Update-catalogus. Thuisgebruikers van Windows zullen dit probleem waarschijnlijk niet ervaren. WSUS wordt vaak gebruikt door technologiebeheerders om Microsoft-productupdates in beheerde omgevingen te implementeren.
Let op: in environments  waar WSUS is geconfigureerd om automatisch updates goed te keuren en ook verouderde inhoud automatisch te weigeren, kan de update van .NET Framework September 2022 Security and Quality Rollup automatisch worden geweigerd en automatisch verlopen vanuit de clientweergave.
Als dit gebeurt, raadpleegt u de richtlijnen voor het herstellen van geweigerde updates. Voer vervolgens een updatesynchronisatie uit in Microsoft Endpoint Configuration Manager of updatebeheeromgevingen. Omgevingen die zijn geconfigureerd om alleen beveiligingsupdates uit te voeren, mogen deze symptomen niet weerspiegelen. Volgende stappen: De preview-release van september 2022 wordt verwijderd uit WSUS en we werken aan een oplossing om klanten te ondersteunen die deze updates per ongeluk via WSUS hebben ontvangen. We schatten dat er in de komende dagen een oplossing beschikbaar zal zijn. De update ophalen De cumulatieve update-preview is beschikbaar via Windows Update en Microsoft Update Catalog.
Note:
Klanten die afhankelijk zijn van Windows Update, ontvangen automatisch de .NET Framework-versiespecifieke updates. Geavanceerde systeembeheerders kunnen ook gebruikmaken van de onderstaande directe downloadkoppelingen van de Microsoft Update-catalogus naar .NET Framework-specifieke updates. Voordat u deze updates toepast, moet u ervoor zorgen dat u de toepasbaarheid van de .NET Framework-versie zorgvuldig doorneemt, om ervoor te zorgen dat u alleen updates installeert op systemen waarop ze van toepassing zijn.
Kijk hier voor het hele artikel over .NET Framework September 2022 Update