.NET Framework Augustus 2022 Security- en kwaliteitsupdates

Afgelopen week heeft Microsoft de security en kwaliteitsupdates voor .NET Framework van augustus 2022 gereleased.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Deze release bevat de volgende kwaliteits- en betrouwbaarheidsverbeteringen.

Netwerken
Lost een probleem op waarbij SSL-onderhandeling voor onbepaalde tijd kan vastlopen wanneer clientcertificaten worden gebruikt wanneer over TLS 1.3 wordt onderhandeld. 
Voordat de wijzigingsheronderhandeling (PostHandshakeAuthentiction) zou mislukken en SslStream of HttpWebRequest een time-out zou waarnemen. 
Mogelijke oplossing is het uitschakelen van TLS 1.3 via Switch.System.Net.DontEnableTls13 AppContext of via OS-register.
WPF1
Lost een probleem op waarbij het aanroepen van een synchronisatie Wachten op de UI-thread kan leiden tot een render-thread-fout als gevolg van onverwachte terugkeer.
1 Windows Presentatie Foundation (WPF)

De update ophalen
Het beveiligings- en kwaliteitspakket is beschikbaar via Windows Update, Windows Server Update Services en Microsoft Update Catalog.

Microsoft Update-catalogus
U kunt de update verkrijgen via de Microsoft Update-catalogus. Voor Windows 10 zijn NET Framework 4.8-updates beschikbaar via Windows Update, Windows Server Update Services, 
Microsoft Update Catalog. Updates voor andere versies van .NET Framework maken deel uit van de maandelijkse cumulatieve update van Windows 10.

Opmerking: Klanten die afhankelijk zijn van Windows Update en Windows Server Update Services ontvangen automatisch de .NET Framework-versiespecifieke updates. 
Geavanceerde systeembeheerders kunnen ook gebruikmaken van de onderstaande directe downloadkoppelingen van de Microsoft Update-catalogus naar .NET Framework-specifieke updates. 
Voordat u deze updates toepast, moet u ervoor zorgen dat u de toepasbaarheid van de .NET Framework-versie zorgvuldig doorneemt, om ervoor te zorgen dat u alleen updates installeert op systemen waarop ze van toepassing zijn.

The following table is for Windows 10 and Windows Server 2016+ versions.

Product Version Cumulative Update
Windows 11
.NET Framework 3.5, 4.8 Catalog 5015732
Microsoft server operating systems version 21H2
.NET Framework 3.5, 4.8 Catalog 5015733
Windows 10 21H2
.NET Framework 3.5, 4.8 Catalog 5015730
Windows 10 21H1
.NET Framework 3.5, 4.8 Catalog 5015730
Windows 10, version 20H2 and Windows Server, version 20H2
.NET Framework 3.5, 4.8 Catalog 5015730
Windows 10 1809 (October 2018 Update) and Windows Server 2019 5016737
.NET Framework 3.5, 4.7.2 Catalog 5015736
.NET Framework 3.5, 4.8 Catalog 5015731
Windows 10 1607 (Anniversary Update) and Windows Server 2016
.NET Framework 3.5, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 Catalog 5016622
.NET Framework 4.8 Catalog 5016373

The following table is for earlier Windows and Windows Server versions.

Product Version Security and Quality Rollup
Windows 8.1, Windows RT 8.1 and Windows Server 2012 R2 5016740
.NET Framework 3.5 Catalog 5016268
.NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 Catalog 5016372
.NET Framework 4.8 Catalog 5016370
Windows Server 2012 5016739
.NET Framework 3.5 Catalog 5013635
.NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 Catalog 5016371
.NET Framework 4.8 Catalog 5016369
Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 5016738
.NET Framework 3.5.1 Catalog 5013637
.NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 Catalog 5016368
.NET Framework 4.8 Catalog 5016367
Windows Server 2008 5016741
.NET Framework 2.0, 3.0 Catalog 5013636
.NET Framework 4.6.2 Catalog 5016368