Stijn van de Blankevoort

Listings: Mutation testing in .NET with Stryker uit SDN Magazine #145

Listing 1: namespace Demo { public class DemoCode { public int AddNumbers(int v1, int v2) { return v1 + v2; } } [TestClass] public class DemoTest { [TestMethod] public void MyTestMethod() { // Arrange var sut = new DemoCode(); // Act int result = sut.AddNumbers(1, 1); //Assert Assert.AreEqual(result, result); } } }     Listing 2: public class DemoCode { …

Read More »

Listings: Waarom testen we? uit SDN Magazine #145

Listing 1:   CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts ( user_id INTEGER PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, email VARCHAR ( 255 ) UNIQUE NOT NULL, password VARCHAR ( 50 ) NOT NULL, first_name VARCHAR ( 50 ) NOT NULL, last_name VARCHAR ( 50 ) NOT NULL, created_on TIMESTAMP NOT NULL, last_login TIMESTAMP ); Listing 2: #language: nl-NL Functionaliteit: Het …

Read More »

Listings: Een plek voor VMs binnen je Cloud Native landschap? Het kan met Packer! uit SDN Magazine #145

Listing 1: Aanmaken van een SIG: # Resource group en image gallery az group create --name myGalleryRG --location westeurope az sig create --resource-group myGalleryRG --gallery-name myGallery # Standaard Windows definitie az sig image-definition create \ --resource-group myGalleryRG \ --gallery-name myGallery \ --gallery-image-definition myImageDefinition \ --publisher myPublisher \ --offer myOffer \ --sku mySKU \ --os-type Windows \ --hyper-v-generation V2 \ --os-state …

Read More »

SDN Magazine – 2022 – #144

De zomer zit erop, de blaadjes vallen van de bomen, het regent bijna non-stop. Dus dat betekend dat het cozy seizoen weer voor de deur staat! En hoe kan deze periode beter begonnen worden dan met een nieuwe editie van het SDN magazine? In deze editie zullen wij terugblikken op een mooi en succesvol Future Tech, waarvan wij hopen dat …

Read More »

SDN Magazine – 2022 – #143

Het zonnetje komt zo nu en dan al goed door en de temperaturen stijgen weer. Dat kan natuurlijk maar een ding betekenen: de zomer staat weer voor de deur! Alle vakanties komen er weer aan, maar voordat het zover is, hebben we nog de Future Tech conferentie! Dit magazine staat dan ook in het teken van de conferentie. Midden in …

Read More »

SDN Magazine – 2022 – #142

Terwijl het buiten stormt zijn wij binnen hard bezig met weer een mooi nieuw SDN magazine, want waar het weer zijn biceps laat zien, doen wij dat natuurlijk ook! Vooruitkijkend op mooiere dagen, blikken we in ieder geval alvast vooruit op Future Tech, die verplaatst is naar 21 juni – en zoals wij hier steeds horen, de langste dag van …

Read More »

Listings uit Service Locator Pattern – SDN Magazine #141

Listing 7: using System; using System.Collections.Generic; using UnityEngine; /// <summary> /// Simple service locator for <see cref="IApplicationService"/> instances. /// </summary> public class ServiceLocator {     private ServiceLocator() { }     /// <summary>     /// currently registered services.     /// </summary>     private readonly Dictionary<string, IApplicationService> services = new Dictionary<string, IApplicationService>();     /// <summary>     /// Gets the currently active service …

Read More »